Wydarzenia

Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych skupia praktyków działających metodą organizowania społeczności lokalnej (OSL) z całego kraju. Najważniejszym celem jest popularyzowanie tej metody pracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami forum.
W ramach swoich działań corocznie współorganizuje we współpracy z partnerami lokalnymi wydarzenia, które mają stworzyć możliwość pokazania praktycznej strony pracy ze społecznościami opartej na filozofii i narzędziach stosowanych w Modelu OSL. Na podstawie poznawanych przykładów tworzymy wspólną refleksję nad zapoznanymi doświadczeniami.
Do tej pory odbyły się konferencje tego typu w Bielsku – Białej, Krakowie, Tłuszczu i Włocławku. Organizowane są też seminaria tematyczne w Warszawie.

1. Konferencja w Bielsko-Białej. 12-14 czerwca, 2013 r.

„Organizator społeczności lokalnej – rozwój, profesja, wyzwania”

Program

2. Konferencja w Krakowie. 24-25 listopada, 2014 r.

„Organizowanie społeczności lokalnej – nowa jakość, perspektywa, wyzwanie”

Program

3. Seminarium w Tłuszczu. 18-19 maja, 2015 r.

„Miodzio Wioska” – wioska edukacyjna jako przykład organizowania społeczności lokalnej na podstawie tworzenia podmiotu ekonomii społecznej.

Program, Oczami Uczestników, Refleksje z pracy grup.

4. Seminarium w Warszawie. 26 listopada, 2015 r.

„Studium pozytywnego myślenia o zmianach w społecznościach lokalnych – czyli Model ABCD (Assets Based Community Development) z perspektywy Warszawskich doświadczeń”.

Program, Refleksje uczestników

5. Seminarium we Włocławku. 06-07 czerwca, 2016 r.

„Hej Kujawy” – Odpowiedzialne Społecznie Lokalnie czyli barwy OSL na przykładzie włocławskich praktyk”.

Program. Refleksje z Seminarium.

6. Seminarium w Warszawie. 02 grudnia, 2016 r.

„Zbuntowani czy zblazowani – Młodzi w społeczności lokalnej”. Praca z młodzieżą – wyzwanie dla organizatora społeczności lokalnej.

Program.