Działania

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 40, zwane dalej Zamawiającym, przeprowadza procedurę rozeznania rynku polegającej na wyłonieniu ekspertów merytorycznych opracowujących scenariuszy warsztatów w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

Załącznik nr 1

Dolny_Śląsk