Partnerzy

Lider projektu:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Wspiera i edukuje animatorów społecznych, czyli osoby i instytucje z różnych sektorów i dziedzin życia publicznego, które angażują do działania środowiska lokalne, skupione wokół wspólnego miejsca lub wspólnej sprawy. CAL tworzy dla nich przestrzeń spotkań i zaprasza do dyskusji, wychodząc z założenia, że praca animacyjna jest kluczowym elementem każdego działania w sferze publicznej, a zmiana społeczna zawsze zaczyna się w lokalnej społeczności.

WorkS

 

Partner projektu:

 

Industry Personnel Services Spółka z o.o. posiada status instytucji rynku pracy (agencja zatrudnienia) i zajmuje się wspieraniem osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powrocie na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową, podnoszenie kompetencji zawodowych oraz pośrednictwo zawodowe. Usługi tego typu przeznaczone są zarówno dla klientów prywatnych jak również finansowane są z funduszy publicznych w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych/biernych zawodowo. Działania aktywizacyjne oraz działania w zakresie pośrednictwa pracy Spółka prowadzi na terenie całej Polski (w tym na terenie woj. dolnośląskiego gdzie ma siedzibę główną).