O Laboratorium

Laboratorium Innowacji Społecznej (LIS) jest stałym zespołem badaczy i ekspertów związanych z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytutem Spraw Publicznych (ISP). Powstało ono w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Celem Laboratorium jest działalność skoncentrowana na opracowaniu standardu środowiskowej pracy socjalnej zarówno w aspekcie kwalifikowanej usługi społecznej, jak również rozumianej szerzej – jako organizowanie społeczności lokalnej. Regularne spotkania LIS skupiają zarówno przedstawicieli ośrodków akademickich, jak i praktyków integracji społecznej i pracy socjalnej.