O organizowaniu społeczności lokalnej

Organizowanie Społeczności Lokalnej

System pomocy społecznej znajduje się w procesie zmiany. Stworzony na początku lat 90. model, w którym pomoc społeczna koncentruje się głównie na finansowym wsparciu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej nie daje zadowalających rezultatów. Aby pomoc społeczna mogła być skuteczna musi aktywizować mieszkańców, zachęcać ich do tego, by nauczyli się brać swoje sprawy w swoje ręce – by „chciało im się chcieć”. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z finansowego wsparcia osób i grup, które tego potrzebują. Ale pomoc społeczna powinna równolegle prowadzić działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego. Temu właśnie ma służyć Organizowanie Społeczności Lokalnej.

Model OSL skierowany jest nie tylko do instytucji pomocy społecznej, ale do wszystkich instytucji i organizacji, które działają na rzecz swoich lokalnych społeczności.

 

Model Organizowania Społeczności Lokalnej:

– został przygotowany w oparciu o doświadczenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytutu Spraw Publicznych

– odpowiada założeniom ustaw i dokumentów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej

– zakłada, że pomoc marginalizowanym osobom i rodzinom musi opierać się na zmianie w lokalnych społecznościach, w których te osoby  funkcjonują

– zakłada zmianę w strukturze organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej

– zakłada włączenie nowego podejścia do dokumentów strategicznych na poziomie gminy

– zakłada wypracowanie zmian w prawie regulującym funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej

– zakłada nową rolę pracownika socjalnego: Organizatora Społeczności Lokalnej, osoby która jest jednocześnie animatorem, mediatorem i politykiem społecznym.

Organizator Społeczności Lokalnej

– pracuje z całymi grupami i społecznościami, szczególnie tymi marginalizowanymi

– pomaga wykluczonym grupom przejść od perspektywy klienta do perspektywy partnera, przemienić się z odbiorców pomocy w grupy, które wspólnymi siłami są w stanie same rozwiązywać problemy

– pomaga społeczności się zorganizować i zaktywizować. Wspiera ją aż do momentu, gdy sama będzie na tyle silna by sama zaczęła rozwiązywać swoje problemy

Do pobrania:

Model organizowania społeczności lokalnej

Zapraszamy:

Biblioteka OSL