Dokumenty

Jeśli chcesz zostać członkiem Forum OSL zapoznaj się z dokumentami, wypełnij deklarację i dołącz rekomendacje.

Dokumenty wyślij na adres Biura CAL (ul. Paca 40, 04-386 Warszawa) z dopiskiem „Forum OSL”.

Statut Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych

Deklaracja OFOSL, członek zwyczajny

Deklaracja OFOSL, członek wspierający, osoba fizyczna

Deklaracja OFOSL, członek wspierający, osoba prawna

Rekomendacja

OSL_NOWA_ULOTKA