Dokumenty do pobrania

Organizowanie społeczności lokalnej to długofalowy proces nastawiony na zmianę rzeczywistości społecznej. Proces ten związany jest z tworzeniem sieci współpracy i lokalnych struktur wspierających rozwój tej społeczności i jej zdolności do rozwiązywania problemów, z tworzeniem środowiska zmiany i budowania potencjałó zarówno grup, jak i całej społeczności dla polepszenia jakości życia. To szczególnie ważny proces w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgłoszenie do Certyfikatu

Raport z realizacji pracy w zakresie wdrażania OSL