Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych

 

Głównym celem działania Forum jest stymulowanie rozwoju społeczności lokalnych przy wykorzystaniu modelu organizowania społeczności lokalnej oraz zwiększanie kompetencji środowiska organizatorów społeczności lokalnej. Członkowie Forum realizują ten cel poprzez wspólne zdobywanie wiedzy i pozyskiwanie nowych umiejętności, wymianę doświadczeń, tworzenie grup edukacyjnych, reprezentowanie potrzeb środowiska OSL, oraz wpływanie na nowoczesną politykę społeczną i prawo pomocy społecznej.

„Otwarci na potrzeby społeczne, wykorzystujemy bezpośrednie doświadczenia w realizacji działań podejmowanych wspólnie z ludźmi mieszkającymi w lokalnych środowiskach. Tworzymy warunki do wzajemnego uczenia się oraz możliwości do wykorzystania potencjału osób, grup i społeczności. Wzbudzamy energię, nawiązujemy relacje i więzi, określamy płaszczyzny współdziałania, stymulujemy rozwój osobisty i społecznościowy.” – czytamy w preambule do Statutu Forum OSL.  „Jesteśmy przekonani, że rozwój społeczny jest procesem, zainicjowanym w odpowiedzi na potrzeby i wykorzystującym zasoby konkretnej społeczności lokalnej. Uważamy, że szczególnego wsparcia potrzebują środowiska marginalizowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.” – deklarują organizatorzy społeczności lokalnej.

Osoby, które zainicjowały forum odwołują się do wartości, na których opiera się model organizowania społeczności lokalnej: równości i sprawiedliwości społecznej, poszanowania godności każdego człowieka, idei kolektywnej współpracy oraz zasady partycypacji obywatelskiej.

Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej zostało powołane 14 czerwca 2013 r. w Bielsku-Białej podczas konferencji „Organizator społeczności  lokalnej – rozwój, profesja, wyzwania”.  Przyjęto statut i deklaracje oraz zostały omówione przez uczestników konferencji cztery obszary działań Forum OSL ( organizacja pracy i narzędzia, promocja, wzajemne wsparcie, relacje forum z otoczeniem zewnętrznym, skład zespołu koordynacyjnego). Ponadto został wybrany zespół koordynacyjny OFOSL.

 

Jeśli chcesz dołączyć do Forum OSL należy wypełnić „Deklarację uczestnictwa” oraz przysłać rekomendacje od 2 osób, obecnych członków Forum.

W zakładce „Dokumenty” pobierz dokumenty.

W razie pytań prosimy o kontakt: lenach@cal.org.pl

Film z 1 Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej zobacz tu