Eksperci Laboratorium Innowacji Społecznej

Bohdan Skrzypczak, kierownik LIS

Doktor pedagogiki społecznej, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, inicjator i dyrektor Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas. Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Kieruje pracami Laborato­rium Innowacji Społecznej. Specjalizuje się w tworzeniu i badaniu społeczno-edukacyj­nych programów rozwoju lokalnego.

Barbara Bąbska, ekspert ds. animacji społecznej

Socjolog ze specjalnością praca socjalna, superwizor animacji i współpracy środowi­skowej. Ekspertka i trenerka CAL. W latach 1983 – 2009 pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu gdzie była odpowiedzialna m.in.za wdrażanie i koordynowanie programu CAL.

Magdalena Dudkiewicz, ekspert ds. mediacji

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z dziedziny pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i animacji kultury w środowisku lokalnym. Ekspertka Instytutu Spraw Publicznych. Badaczka organizacji pozarządowych. Sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci Sektor”.

Paweł Jordan, lider ds. edukacji

Przewodniczący Rady Programowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, su­perwizor w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Ekspert i trener CAL. Autor książek na temat wolontariatu oraz rozwoju społeczności lokalnej. Prezes Biura Obsługi Ruchów Inicjatyw Społecznych BORIS.

Tomasz Kaźmierczak, ekspert ds. mediacji

Doktor socjologii, polityk społeczny, adiunkt w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjal­nej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Zajmuje się problematyką pomocy społecznej, pracy socjalnej, w a ostatnich latach także ekonomią społeczną i rozwojem społeczności lokalnych.

Maria Mendel , opiekun naukowy

Profesor pedagogiki, prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, w pracy naukowej podejmuje problematykę partnerstwa edukacyjnego, animacji współpracy środowiskowej, edukacji społecznej.

Magdalena Popłońska-Kowalska, ekspert ds. polityki społecznej

Pedagog pracy socjalnej, superwizor animacji i współpracy środowiskowej. Ekspertka i trenerka CAL. W latach 1992 – 2008 pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wykładowczyni w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

Marek Rymsza, ekspert ds. pracy socjalnej

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Specjalizuje się w porównawczej polityce społecznej, w tym w zakresie aktywizujących programów wsparcia oraz w prob­lematyce organizacji non-profit. Redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”, członek Laboratorium „Więzi”.