Aktualności
Refleksje z seminarium: „Zbuntowani czy zblazowani – Młodzi w społeczności lokalnej”. Praca z młodzieżą-wyzwanie dla organizatora społeczności lokalnej.
02-03-2017
OSL_NOWA_ULOTKA
Seminarium miało wymiar edukacyjny w obszarze wymiany doświadczeń dla osób, które pracują na co dzień lub planują pracę metodą organizowania społeczności lokalnej z wykorzystaniem potencjału młodzieży.
Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku
03-02-2017
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 40, zwane dalej Zamawiającym, przeprowadza procedurę rozeznania rynku polegającej na wyłonieniu ekspertów merytorycznych opracowujących scenariuszy warsztatów w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kawiarnia dla Seniora – praca środowiskowa OPS w Policach
19-12-2016
police_3
Starzejące się społeczeństwo jest zagrożone wykluczeniem społecznym.
CAL z nominacją do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej „Dla Dobra Wspólnego”.
13-12-2016
nagroda_dzielo
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zostało nominowane do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii "Dzieło - przedsięwzięcie, projekt".
„Zbuntowani czy zblazowani – Młodzi w społeczności lokalnej”. Praca z młodzieżą – wyzwanie dla organizatora społeczności lokalnej.
07-11-2016
STANOWISKO
Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zbuntowani czy zblazowani - Młodzi w społeczności lokalnej”. Praca z młodzieżą – wyzwanie dla organizatora społeczności lokalne, które odbędzie się 2 grudnia 2016 r. w Warszawie w siedzibie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL ul. Paca 40.