Aktualności
Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej zaprasza!
25-04-2017
IMG_0005
Zapraszamy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych do udziału w seminarium pt.: „Rozwój społecznościowy oparty na zasobach – czyli siła relacji i współdziałania” Seminarium odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach w dniach 19 -20 czerwca 2017 r. Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu w partnerską współpracę: Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, Stowarzyszenia K40, Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej oraz Centrum Wspierania aktywności Lokalnej – CAL. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof Grabka – Wójt Gminy Michałowice. Serdecznie zapraszamy Pobierz: zaproszenie_seminarium
         
Refleksje z seminarium: „Zbuntowani czy zblazowani – Młodzi w społeczności lokalnej”. Praca z młodzieżą-wyzwanie dla organizatora społeczności lokalnej.
02-03-2017
OSL_NOWA_ULOTKA
Seminarium miało wymiar edukacyjny w obszarze wymiany doświadczeń dla osób, które pracują na co dzień lub planują pracę metodą organizowania społeczności lokalnej z wykorzystaniem potencjału młodzieży.
Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku
03-02-2017
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 40, zwane dalej Zamawiającym, przeprowadza procedurę rozeznania rynku polegającej na wyłonieniu ekspertów merytorycznych opracowujących scenariuszy warsztatów w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kawiarnia dla Seniora – praca środowiskowa OPS w Policach
19-12-2016
police_3
Starzejące się społeczeństwo jest zagrożone wykluczeniem społecznym.
CAL z nominacją do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej „Dla Dobra Wspólnego”.
13-12-2016
nagroda_dzielo
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zostało nominowane do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii "Dzieło - przedsięwzięcie, projekt".