Seminarium „Kampanie społeczne – uświadamiaj, edukuj, zmieniaj”

Nie wiesz jak przeprowadzić skuteczną kampanię społeczną w społeczności lokalnej? To seminarium jest dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone realizacji kampanii społecznej, która jest ważnym narzędziem pracy ze społecznością. To instrument wykorzystywany do zwrócenia uwagi mieszkańców na ważny problem społeczny. Kampanie są realizowane wokół nas i znajdziemy w życiu i internecie wiele przykładów. Jednak jedne przemawiają, angażują, zmieniają i mają siłę oddziaływania, a inne są bezbarwne i nudne.

28 listopada br. będzie dniem szczególnym, ponieważ spotkamy się z głównymi bohaterkami – seniorkami, które w aktywny sposób wzięły udział w kampanii „Aktywni do setki” zrealizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie. Zajmiemy się procesem powstawania lokalnej kampanii społecznej, realizacją oraz korzyściami z niej płynącymi. W modelu organizowania społeczności lokalnej ważnym narzędziem pracy jest właśnie kampania społeczna. Po to, aby pokazać i zwrócić uwagę na różne problemy warto wykorzystać to narzędzie w działaniach ze społecznością. Jednak, aby kampania powiodła się konieczne jest dobre przygotowanie, realizacja i później refleksja co się udało, a co trzeba poprawić.

Seminarium odbędzie się 28 listopada 2017r. w Warszawie w siedzibie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL ul. Paca 40.

Organizatorzy informują, że gwarantują atrakcyjny merytorycznie program edukacyjny, ale nie zapewniają pokrycia kosztów podróży i wyżywienia.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie później niż do 21 listopada. Ilość miejsc ograniczona. Link do formularza – https://goo.gl/kMDBwK Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu o partnerską współpracę Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL.

Osoba do kontaktu: Anna Stępień,  e-mail: annas@cal.org.pl

Program seminarium