„Powrót do Średniowiecza” zaktywizował społeczności lokalne

Angażowanie społeczności lokalnej w działania od początku do końca we wszystkie etapy pracy: planowanie, podział odpowiedzialności, realizację czy ewaluację sprawia, że społeczność staje się zdecydowanie bardziej odpowiedzialna za podejmowane przedsięwzięcia i ma większe poczucie wpływu. Przy takim podejściu przedstawiciele społeczności lokalnej nie tylko mają możliwość przedstawienia własnych pomysłów, sugestii ale także poddają je analizie oraz wspólnie rozpoznają własne zasoby. Wspólny udział w różnego rodzaju wydarzeniach lokalnych poprawia relacje między członkami społeczności oraz rozwija sieć współpracy wewnątrz społeczności i na zewnątrz.

Przykładem takiego podejścia jest wydarzenie lokalne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Radomsku.

W czerwcu w naszym mieści odbył się piknik integracyjny pod tytułem „Powrót do Średniowiecza”.  Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Ja, mój dom, moja ulica, moje życie” jako część Programu Rewitalizacji Społecznej na terenie Miasta Radomsko. Pomimo gwarantowanych środków finansowych na ten cel, nie chcieliśmy ograniczyć całego przedsięwzięcia do zjedzenia przysłowiowej kiełbasy z grilla. W związku z tym trzy społeczności lokalne brały czynny udział w planowaniu i realizacji pikniku. Na spotkaniach obywatelskich zawiązały się grupy obywatelskie, które stanowiły filar organizacyjny. Zajmowały się koordynacją działań i też ich realizacją. Pojedyncze osoby również angażowały się w przedsięwzięcie i motywowali innych do współdziałania.

Przedstawiciele społeczności lokalnych podczas jednego ze spotkań obywatelskich zaproponowali wykonanie we własnym zakresie wioski średniowiecznej, która będzie stanowić element dekoracyjny pikniku. I ta propozycja spowodowała lawinę dalszych fantastycznych wydarzeń, które dla nas jako organizatorów społeczności lokalnej były kolejnym potwierdzeniem słuszności i wartości jakie niesie praca w oparciu o model Organizowania Społeczności Lokalnej!!!

Grupy obywatelskie zawiązane z trzech różnych społeczności lokalnych z pozyskanych środków finansowych od sponsora zakupili drewno, z którego powstała wspaniała dekoracja. Całe przedsięwzięcie wymagało dużego zaangażowania ale też umiejętności logistycznych –  wykonanie dekoracji, miejsce rozłożenia gotowej wioski, transport, demontaż itp.). Ponadto przedstawiciele społeczności wymyślili różne konkursy: dojenie krów na czas oraz obieranie ziemniaków na czas. Również do tych konkursów zaangażowali się członkowie społeczności lokalnych – ułożony został plan działania, podział zadań związany z przygotowaniem specjalnych rekwizytów oraz przebiegiem konkursów. To wszystko przełożyło się nie tylko na jakość wykonania i realizacji ale przede wszystkim dało ogromną satysfakcję wszystkim zaangażowanym osobom – udało się zorganizować tak duże przedsięwzięcie. Dzięki tak realizowanym inicjatywom społeczność staje się bardziej spójna, ma większe poczucie wpływu i jest bardziej zmotywowana do działania.

 Anna Kowalczyk

MOPS Radomsko