Nowa publikacja: Brytyjskie doświadczenia pracy ze społecznością

Zapraszamy do lektury nowej publikacji napisanej przez praktyków brytyjskich od wielu lat zajmujących się organizowaniem społeczności lokalnych. W obszernej książce znaleźć można wiele praktycznych doświadczeń, które mogą być dobrą inspiracją do działań podejmowanych na polskim gruncie.

Przygotowana w wersji elektronicznej publikacja „Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej” pod redakcją Val Harris  składa się z 14 rozdziałów. Pisana była przez wiele osób, o różnych doświadczeniach i opisujących różnorodne zagadnienia.

Książka jest prawdziwą skarbnicą narzędzi, pomysłów, oraz studiów przypadków, którymi podzielili się praktycy organizowania społeczności lokalnych pochodzący z różnych środowisk. Stanowi cenny zasób dla każdego, kto działa w obszarze rozwoju społeczności lokalnych, czy to jako działacz danej społeczności, czy to jako wolontariusz. Publikacja jest narzędziem, które przyda się również profesjonalnemu organizatorowi społeczności lokalnej oraz osobom zaangażowanym w kreowanie lokalnej polityki.

Do lektury zapraszamy zarówno tych, którzy nie mają doświadczenia w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych, tych, którzy znają ją z teorii, ale nie do końca wiedzą jak przełożyć ją na praktykę oraz tych, którzy wiedzą i zrobili już wiele.

Książka jest kolejną z serii dziewięciu tłumaczeń zagranicznych publikacji wydanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Na serię składają się sztandarowe (głównie angielskie) publikacje dotyczące pracy ze społecznością lokalną, angażowania społeczności do działania i samoorganizowania się. Książki pokazują różne wymiary pracy ze społecznością lokalną – praktyczny, polityczny oraz historyczny.

Książka dostępna jest jako całość, jak również w podziale na poszczególne rozdziały ogniskujące doświadczenia związane w określonym zagadnieniem (poznawanie społeczności, określanie potrzeb, skuteczna współpraca itd.)

Do pobrania:

Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej, Val Harris

1.Rozwój społeczności lokalnej 2.Poznawanie społeczności

3.Określanie potrzeb

4.Łączenie ludzi w społeczności lokalnej

5.Społeczności wirtualne

6.Skuteczna współpraca

7.Kampanie i lobbing

8.Kształcenie

9.Rozwój społeczności lokalnych

10.Funkcjonowanie partnerstw

11.Ewaluacja

12.Organizacja imprez i aktywności społecznych

13.Zasoby

14.Finansowanie

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.