Formularz rejestracyjny – „Aktywna wspólnota – o nowe oblicze pomocy społecznej”

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na konferencję

„Aktywna wspólnota – o nowe oblicze pomocy społecznej”

w dn. 13 – 14 marca 2014 r.”