Znajdź swoją orbitę na Kowalowcu!

Społeczność lokalna dzielnicy Kowalowca w Radomsku, której liderami są głównie seniorzy, od niespełna dwóch lat podejmuje działania społecznie aktywizujące.


Pomieszczenia „Starej Plebanii” to swoiste „Centrum Dowodzenia” tejże społeczności. Dzięki wzajemnej solidarności i współpracy, mieszkańcy we własnym zakresie, przy wsparciu partnerów lokalnych odnowili częściowo obiekt. Obecnie poprzez Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem”, realizowane są projekty kierowane do społeczności Kowalowca: „Agrafka – spinanie pokoleń” – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2015. Oraz „Znajdź swoją Orbitę”- program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.
Poprzez organizowanie wydarzeń lokalnych o większym lub mniejszym zasięgu, zawsze staramy się rozwijać sieć współpracy. Zapraszamy do współrealizacji osoby, instytucje oraz inne podmioty. Dzięki temu zwiększamy zakres integracji i kooperacji społecznej, wykorzystujemy zasoby (materialne, instytucjonalne i ludzkie) dzielnicy Kowalowca oraz wykorzystujemy swój potencjał, wzmacniając go potencjałem naszych partnerów. Takie rozwijanie sieci współpracy jest też doskonałą okazją do promowania modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL). Poprzez organizowanie społeczności lokalnej, opartej na budowaniu sieci współpracy, w ostatnim okresie udało nam się zorganizować kilka wydarzeń lokalnych.

Kowalowiec stawia na integrację wielopokoleniową.

Przedstawiciele społeczności lokalnej dzielnicy Kowalowiec, podejmują działania, które wzmacniają integrację wielopokoleniową. Głównie seniorzy dzielnicy wraz z dziećmi i młodzieżą z „Pogotowia Lekcyjnego”- placówka wsparcia dziennego w Radomsku, uczestniczą w warsztatach kulinarnych pn. „Szarlotka kontra pizza”. Niniejsze warsztaty poza tym, że integrują to również są doskonałą okazją do nabywania nowej wiedzy i umiejętności kulinarnych. Taka nieformalna edukacja jest doskonałym elementem rozwijającym, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Natomiast dla seniorów takie warsztaty również stanowią świetną formę spędzania wolnego czasu, wzmacniają aktywność manualną oraz umysłową. Przed każdymi warsztatami seniorzy uzgadniają menu, listę zakupów, dzielą się zadaniami itp. Powyższe warsztaty organizowane są od kwietnia, z przerwą wakacyjną.

Kowalowiec – w poszukiwaniu korzeni.

Seniorzy dzielnicy Kowalowiec są mocno zaangażowani w działania społecznościowe, które wzmacniają tożsamość lokalną. W związku z tym podjęli inicjatywę zbierania źródeł historycznych, związanych z Kowalowcem oraz angażują się w wydanie broszury zawierającej przekazy ustne, uzyskane od najstarszych mieszkańców dzielnicy (ich wspomnienia, anegdoty związane z Kowalowcem). Liderzy dzielnicy również uczestniczą w warsztatach „Renowacja- Reaktywacja”, na których odnawiają stare meble i przedmioty ze „Starej Plebanii”. Dzięki temu miejsce spotkań mieszkańców Kowalowca będzie piękniejsze. Poprzez niniejsze przedsięwzięcie, seniorzy oddają szacunek swoim przodkom, podtrzymują lokalną tradycję. Taka postawa jest doskonałym wzorem dla młodego pokolenia. Seniorzy z Kowalowca również uczestniczyli w warsztatach archeologicznych w miejscowym Muzeum oraz razem z młodzieżą zwiedzali Biskupin – kolebkę kultury łużyckiej, dając tym samym okazję na integrację wielopokoleniową.