Publikacje do pobrania
Pokaż publikacje tylko z kategorii:
Wszystkie , "Standardy w Pomocy" , Inne publikacje , OSL w praktyce , Sylwetki organizatorów społeczności lokalnej , Zarządzający o metodzie OSL
Model Domu Sąsiedzkiego
kategoria: Inne publikacje
Model Domu Sąsiedzkiego Model Domu Sąsiedzkiego został opracowany, by upowszechniać możliwość tworzenia miejsc, które ogniskują aktywność mieszkańców i zwiększają ich zdolność do przekształcania środowiska w oparciu o własne siły i zasoby.  Wyznacza on optymalną, idealną jego wizję. Wskazuje wiele obszarów funkcjonowania i działań, które każdy Dom Sąsiedzki z różnym natężeniem może realizować. Poszczególne Domy Sąsiedzkie, jak w puzzlach, mogą wybierać dla siebie priorytetowe obszary działania w odpowiedzi na realne, rozeznane potrzeby mieszkańców, zmierzając do budowania i wzmacniania siły lokalnych społeczności.
Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego
kategoria: Inne publikacje
Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego

Opracowanie stanowi wszechstronną, wielowątkową oraz wielowymiarową próbę zmierzenia się z problematyką rewitalizacji społecznej. Próba kształtowania praktyki społecznej za pomocą tej kategorii i kryjących się za nią treści nadal stanowi novum w Polsce. W książce udało się połączyć rozważania o charakterze teoretycznym, rysujące możliwe inspiracje do zajmowania się problematyką rewitalizacji społecznej z inspirującymi studiami przypadku. Na pewno może być ona bardzo użyteczna nie tylko w tych społecznościach lokalnych, których dotyczą omawiane problemy, ale w zasadzie w każdej społeczności, w której na porządku dnia staje wyzwanie rewitalizacji. A staje ono również wtedy, gdy główni aktorzy uświadomią sobie zarówno potrzebę diagnozy, jak i zmiany.

Sąsiedzi nie gryzą. Czyli 20 lokalnych inicjatyw i nie tylko
kategoria: Inne publikacje
Sąsiedzi nie gryzą. Czyli 20 lokalnych inicjatyw i nie tylko

Książka opisuje lokalne działania w Warszawie i przeznaczona jest dla osób rozpoczynających działalność animacyjną w przestrzeni miejskiej. Z publikacji można dowiedzieć się w jaki sposób inni mieszkańcy,stowarzyszenia, grupy artystyczne i przedstawiciele lokalnego biznesu starają się ożywić i zmienić miejsce, w którym mieszkają i pracują. Autorzy za pośrednictwem tego zbioru dobrych praktyk pokazują kim są ludzie, którzy działają w Warszawie, jakie osiągnęli sukcesy, oraz z jakimi trudnościami musieli się zmierzyć.

Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej
kategoria: Inne publikacje
Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej

Dotychczasowy model zabezpieczenia społecznego, oparty na systemie ubezpieczeń pracowniczych oraz technikach zaopatrzeniowych, stracił rację bytu w świecie starzejących się społeczeństw i kryzysu finansów publicznych, nawet tak relatywnie bogatych krajów jak Włochy, Grecja czy Portugalia. W tej sytuacji nowego znaczenia nabiera trzecia i najstarsza z technik zabezpieczenia społecznego jaką jest pomoc społeczna. Warunki funkcjonowania pomocy społecznej uległy istotnej zmianie wraz z kryzysem państwa i jego instytucji, dlatego obserwujemy od kilku lat próby reform pomocy społecznej. Głównymi kierunkami zmian są: decentralizacja, pluralizm podmiotów – dostawców usług socjalnych oraz próby aktywizacji klientów. Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce, na tle rozwiązań europejskich, stały się tematem prezentowanej książki.