Pudełko na jesień życia

Trwa akcja społeczna „Pudełko na jesień życia”, współorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. Jest to przykład współpracy prowadzonej w trosce o seniorów, przez lokalne instytucje i podmioty.

Pomysł akcji polega na umieszczeniu w specjalnie oznakowanym pudełku, najistotniejszych informacji o stanie zdrowia osoby starszej, jej chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, czy też danych kontaktowych do osób, które należy powiadomić w przypadku konieczności zabrania jej do szpitala. Pudełko zostaje umieszczone w lodówce, sprzęcie który znajduje się zwykle na wyposażeniu większości gospodarstw domowych, zaś na jej drzwiach jest naklejany znaczek informacyjny. Dzięki temu oznaczeniu, udzielające pomocy osobom starszym służby medyczne, mają ułatwiony dostęp do zawartych w pudełku informacji. Takie rozwiązanie może przełożyć się na szybsze i trafniejsze udzielenie koniecznej pomocy. Akcja skierowana jest do osób starszych, chorych i samotnych z terenu miasta Wejherowa.

W przygotowaniu akcji uczestniczyli przedstawiciele środowisk medycznych i innych instytucji pomocowych z terenu miasta, a także sponsorzy. Został opracowany znak graficzny akcji, ustalono zakres danych umieszczanych na formularzu informacyjnym, od sponsora pozyskano plastykowe pudełka. W ramach trwającego pilotażu akcji, osoby zainteresowane w niej udziałem mogą otrzymać pudełka wraz z naklejkami i kartą informacyjną w Ratuszu, Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

„Pudełko na jesień życia”, to pomysł poznany podczas wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii, przez dwie pracowniczki socjalne z wejherowskiego MOPS, będące uczestniczkami fazy pilotażowej projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Spotkał się on z uznaniem dyrekcji oraz kadry Ośrodka.

– Jestem absolutnie przekonana o użyteczności tego pomysłu – mówi Ewa Kłosowska Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. I dodaje – Idea umiejscowienia wszystkich danych w jednym miejscu w mieszkaniu, właśnie w pudełku życia jest słuszna.

Przeniesieniu tej inicjatywy na lokalne warunki Wejherowa sprzyjała otwartość kadry oraz doświadczenie w realizowaniu metody środowiskowej pracy socjalnej.

– U nas był dobry klimat dla tego projektu, pracownicy chętnie się angażują, rozumieją i wspierają, nie ma nic przyjemniejszego niż takie postawy kadry ośrodka. Ponadto zrobiliśmy sondaż wśród specjalistów, pytaliśmy czy ten pomysł na sens w naszych warunkach, bo przecież angielskie warunki są inne – dodaje Ewa Kłosowska.

Inicjatywa spotkała się także z poparciem ze strony przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów, w tym pogotowia ratunkowego, szpitala. Zrozumienie dla tej idei sprzyjało ustaleniu wspólnej płaszczyzny działania, budowaniu współpracy i wspólnemu przygotowaniu i realizacji akcji.

– Pomysł znalazł uznanie u władz miasta, Prezydenci Wejherowa osobiście, bardzo aktywnie włączyli się w akcję, promują ją, dzięki ich wsparciu zostały wydrukowane naklejki na pudełka i lodówki. Dzięki promocji naszej akcji w mediach otrzymujemy telefony z całej Polski od osób i instytucji, które na swoim terenie też wprowadzają pudełka. To jest najlepsze w tym wszystkim – zapewnia Pani Kłosowska.

Akcja „Pudełko na jesień życia”, to nie tylko przykład współpracy prowadzonej w trosce o seniorów przez lokalne instytucje, to także dowód na otwartość ośrodka pomocy społecznej na wprowadzanie nowych rozwiązań. To także umiejętność czerpania przez pracowników socjalnych z doświadczeń, w tym przypadku brytyjskich, poznanych podczas wizyty studyjnej.