Piknik Sobota z Sąsiadem – „Potyczki Rodzinne”

W dniu 23 sierpnia 2014r. w Kamieńczyku k/Wyszkowa  odbył  się Piknik Sobota z Sąsiadem  „Potyczki Rodzinne”.

To już kolejna inicjatywa lokalna, którą udało się zorganizować zgodnie z metodą Organizowania Społeczności Lokalnej przez współpracę czterech miejscowości – wiosek z terenu gminy Wyszków:  Kamieńczyka, Skuszewa, Pustych Łąk i Świniot0pi. Zaczęło się od tego,  że w 2013r. z inicjatywy OPS w Wyszkowie mieszkańcy wsi Kamieńczyk zostali zaproszeni przez mieszkańców wsi Skuszew do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia. W ramach rewizyty 23 sierpnia 2014r. mieszkańcy Kamieńczyka zaprosili do siebie sąsiadów: mieszkańców wsi Skuszew, a także Pustych Łąk i Świniotopi.

Piknik Sobota z Sąsiadem „Potyczki Rodzinne” poprzedzony był licznymi spotkaniami obywatelskimi organizowanymi zarówno w remizie strażackiej w Kamieńczyku, jak również spotkaniami z lokalnymi liderami i przedstawicielami firm znajdujących się w Kamieńczyku i na terenie gminy Wyszków. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy 4 sąsiadujących ze sobą miejscowości, którzy wspólnie opracowywali program wydarzenia, dzielili się zadaniami, pozyskiwali sponsorów, wyszukiwali ,,lokalne talenty”, oceniali swoje zasoby i możliwości.

Spotkania obywatelskie miały na celu nie tylko wspólne zorganizowanie wydarzenia, ale również integrację lokalnych liderów, wymianę doświadczeń, uczenie się pracy zespołowej, budowanie partnerstwa, angażowanie wolontariuszy. Spotkania  były bardzo twórcze, przebiegały w partnerskiej atmosferze.

W rozbudowany program wydarzenia oprócz Gminy Wyszków, Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wyszkowie, Sołectw:  Kamieńczyk, Skuszew, Świniotop, Puste Łąki włączyli się również inni partnerzy: Ochotnicza  Straż Pożarna w Kamieńczyku, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Hufiec ZHP „Rój Promienistych” im. T. Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie, Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńczyku, Stowarzyszenie ,,Promenada”, Straż Miejska w Wyszkowie, a także Pan Jerzy Sadkowski –  Kamieńczyk, Pan Henryk Słowikowski i Pani Maria Słowikowska – Kamieńczyk, Pani Katarzyna Słowikowska – Kamieńczyk, Pani Zofia Katner –  Kamieńczyk, Pani Wioletta Kozłowska – Kamieńczyk, Pani Krystyna Żak – Świniotop i inni.

Piknik został zorganizowany dzięki sponsorom z lokalnych firm z terenu Kamieńczyka i osobom sympatyzującym z Kamieńczykiem, a także sponsorom z terenu Gminy Wyszków.

Celem Pikniku była integracja i aktywizacja sąsiadujących ze sobą miejscowości, pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich potencjału, poznanie swojej ,,małej ojczyzny”, zwiększenie poczucia tożsamości i dumy z miejsca swojego zamieszkania, integracja rodzin i młodzieży, pogłębienie relacji sąsiedzkich, rozwój zainteresowań poprzez  poznawanie „ lokalnych talentów”,  promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, edukacja, profilaktyka.

Iskierka integracji przełamała pierwsze lody między sąsiadami, a występ przedstawicieli Scholii parafialnej z Kamieńczyka i konkurs piosenki między miejscowościami wprawił wszystkich uczestników Pikniku w radosny piknikowy nastrój.

W programie  znalazł  się pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamieńczyka, były rozgrywanie mecze piłki nożnej i piłki siatkowej, odbył się konkurs profilaktyczny na temat uzależnień, quiz wiedzy o Kamieńczyku, quiz dotyczący bezpiecznego poruszania się  w ruchu drogowym,  warsztat plastyczny – wspólne malowanie farbami na kilkumetrowej rolce  tapety. Były również  zajęcia rysunkowe dla dzieci, nauka puszczania ogromnych baniek mydlanych, malowanie buziek u dzieci, zabawy z chustą animacyjną, zabawy  na ogromnych, dmuchanych zabawkach. Dużą atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych  była przejażdżka  bryczką wokół rynku w Kamieńczyku, a także  jazda kucykiem. Uczestnicy Pikniku mieli również możliwość pływania łódką po rzece Bug, zwiedzania prywatnego muzeum etnograficznego oraz  Muzeum Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa haftów krzyżykowych, wystawa prac wykonanych szydełkiem. Można było wziąć udział w warsztacie decoupage i samodzielnie wykonać ciekawą pracę.

Wystawa obrazów namalowanych przez lokalnych artystów była niewątpliwą ozdobą rynku w Kamieńczyku.  Atrakcją Pikniku była także zabawa fantowa z której dochód został przeznaczony na fundusz stypendialny ,,Talenty Wyszkowa’’ dla zdolnej niezamożnej  młodzieży.

Organizatorzy nie zapomnieli również o poczęstunku: grochówka, bigos, ciasta, napoje, herbata , słodycze, smalec, chleb, ogórki – takim przysmakom trudno było się oprzeć. Również uczestnicy konkursów  byli nagradzani ,,słodkimi’’ nagrodami.

W organizację pikniku włączyło się wielu lokalnych liderów, organizacji, instytucji, sponsorów, wolontariuszy i osób prywatnych. Dopisała piękna, słoneczna pogoda, co jeszcze bardziej zwiększyło frekwencję uczestników Pikniku ku uciesze organizatorów. Okazało się, że praca z ,,ludźmi i poprzez ludzi” daje dużo satysfakcji i motywuje do podejmowania dalszych wyzwań.

Agnieszka Mróz – dyrektor ośrodka

Maria Figat – pracownik socjalny

OPS Wyszków