Nowy CAL organizuje społeczność lokalną!

Kolejne Centrum Aktywności Lokalnej powstało przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, który otrzymał Certyfikat Jakości CAL.

W dniu 07.11.2014 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie. Centrum mieści się przy ul. Sprzymierzonych 8 (były hotel „Pod Platanem”). Wyremontowane pomieszczenia zostały przystosowane do potrzeb punktu. W kilku salach odbywać się mogą spotkania, ćwiczenia, warsztaty, wystawy. Zamierzeniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest stworzenie w Centrum Aktywności Lokalnej specjalnego miejsca aktywizacji mieszkańców zarówno starszych jak i dzieci i młodzieży. To tutaj powstać ma Klub Seniora, świetlica dla dzieci i młodzieży czy sala ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ośrodek Pomocy Społecznej, koordynujący działania Centrum, chce w tym miejscu realizować pomysły mieszkańców, zachęcając do wspólnego tworzenia tego wyjątkowego miejsca, w którym każdy mieszkaniec  będzie mógł realizować swoje pomysły lub pasje, dzieląc się swoim zapałem z innymi.

Pani Bożena Górak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Pan Henryk Piłat – Burmistrz Miasta i Gminy oraz Pan Mieczysław Sawaryn – Przewodniczący Rady Miejskiej dokonali uroczystego otwarcia, przecinając wstęgę przed wejściem do Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Po uroczystym otwarciu Pani Bożena Górak podkreśliła, że dzięki determinacji i zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Gminy Gryfino doczekali się Centrum Aktywności Lokalnej, które ma służyć mieszkańcom. Miejsce to ma włączać działania Ośrodka w długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej. Umożliwi mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia, zwiększy szanse ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego. Jest to nasz wspólny sukces: władz Gminy, radnych mijającej kadencji, pracowników Ośrodka oraz mieszkańców w budowaniu naszego wspólnego dobra. Pani Bożena Górak dodała, że dzisiejszy dzień jest świętem nas wszystkich, a naszym wspólnym celem jest by to miejsce tętniło życiem.

Pomieszczenia o pow. ok 283 m2 zostały wyremontowane i gotowe do zagospodarowania. W pomieszczeniach zaplanowano salę teatralną, salę komputerową, salę rehabilitacyjną, Klub Seniora, świetlicę dla dzieci i młodzieży.

Duże zainteresowanie uczestników otwarcia wzbudziła sala teatralna, w której zadomowili się już aktorzy Teatru Bomba Bomba. Dyrektor i pracownicy Ośrodka podkreślali, że liczą głównie na kreatywność mieszkańców Gminy Gryfino. W tym celu każdy zainteresowany może wypełnić ankietę, w której przedstawi swój pomysł na zagospodarowanie pomieszczeń. Na otwarcie obiektu przybyło wielu mieszkańców Gminy, jak również zaproszonych gości. Jedną z uczestniczek uroczystego otwarcia była Pani Beata Pawłowicz ekspertka i ambasadorka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie, która podczas uroczystości  otwarcia Centrum wręczyła Pani Bożenie Górak Certyfikat podpisany przez Bohdana Skrzypczaka – Prezesa Zarządu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przyznany Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej.

Pani Beata Pawłowicz zapoznała zebranych z charakterem i specyfiką funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej podkreślając przy tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie jest pierwszą instytucją w woj. zachodniopomorskim której udało się pozyskać oddzielny budynek dla Centrum. Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli porozmawiać w kuluarach i spróbować przygotowanych na tę okazję smakołyków.

Centrum będzie na razie otwarte w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli w godzinach 7.30 – 15.30. Docelowo, czas ten ma się wydłużyć do godz. 18.00, wraz z powstawaniem w tym miejscu nowych inicjatyw i klubów.

foto: http://www.gryfino.pl/wrotagryfina/chapter_56863.asp

 

 

 Bożena Stawiarska

Pracownik Socjalny OPS w Gryfino