Nowi Animatorzy Społeczni nagrodzeni!

10 października podczas seminarium „Środowisko życia i edukacja społeczna” w Warszawie wręczono nagrody im. Heleny Radlińskiej. Grono Laureatów powiększyło się o 10 nowych osób z całej Polski, z czego cztery otrzymały wyróżnienia specjalne.

Wydarzenie to odbyło się w nieprzypadkowym terminie, w tym dniu bowiem przypadała 60. rocznica śmierci Heleny Radlińskiej (10 X 1954 r.)- patronki Konkursu. Z tej racji uczestnicy spotkania – przedstawiciele katedr pedagogiki społecznej, ale i animatorzy/ liderów społeczni podjęci się spojrzenia na dziedzictwo Radlińskiej w perspektywie dzisiejszego świata. Podejmowano dyskusje o tym, jak idealistyczno-społecznikowska wizja edukacyjnego wspierania rozwoju człowieka Radlińskiej i przebudowy świata ma się do dzisiejszych działań prowadzonych na uczelniach, w środowiskach lokalnych i w życiu publicznym.

Wspominano Helenę Radlińską, jako nie tylko osobę związaną z nauką- twórczynię pedagogiki społecznej, z której działalności wyrosło całe „drzewo pedagogów społecznych”, ale także zaangażowanego działacza. Osoby, której nie był obojętny los człowieka, ale i sfera działań publicznych. Ciepłej nauczycielki, zawsze gotowej do pomocy, mobilizującej innych do działań. Osoby, która ciągle otaczała się ludźmi i za którą podążały pokolenia. Pytano o zasadę dobra wspólnego, odpowiedzialności i solidarności społecznej- czy ktoś jeszcze podąża za tymi zasadami?

Podsumowaniem, ale i odpowiedzią na część nurtujących pytań o zastosowanie w praktyce dorobku Radlińskiej było rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu dla Animatorów Społecznych, którego Helena Radlińska jest patronką. W 2014 roku spośród 43 nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 6 Laureatów:

Nagrody otrzymali (więcej o laureatach na stronie www.cal.org.pl w zakładce Laureaci):

  • Łukaszewski Zbigniew
  • Kamecka- Lach Katarzyna
  • Konieczny Mateusz
  • Tempes Alicja Wioletta
  • Paprzycka Janina
  • Pawelska-Król Felicyta

Kapituła przyznała także wyróżnienie specjalne dla Agnieszki Caban za pracę na rzecz mniejszości etnicznej i przeciwdziałania stereotypom poprzez działania kulturalne, łączenie pracy naukowej z pracą w środowisku.

Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa także z racji na zakończenie wieloletniej współpracy przy organizacji konkursu przez Krajowy Ośrodek EFS, który z racji na przeobrażenia strukturalne w kolejnych latach pełnić będzie inne zadania. Kapituła mając na uwadze ogromny wkład w rozwój konkursu, a także rozwój przestrzeni dla animacji społecznej w strukturach publicznych przyznała wyróżnienie specjalne dla Izabeli Grabowskiej. Nagroda przyznana została za łącznie różnych środowisk oraz tworzenie partnerstwa dającego fundament budowania animacji.

Krajowy Ośrodek EFS jako wieloletni współorganizator Konkursu w trybie specjalnym przyznał także dwie nagrody dla Animatorów Regionalnych, którzy przez wiele lat trwania konkursu podejmowali trud wyszukiwania i wspierania animatorów społecznych. W tym roku, to im przyznano nagrody- podkreślając ich wkład w rozwój społeczności lokalnych.

Nagrody otrzymali:

  • Piotr Jaśkiewicz
  • Maciej Knap

Nagrody przyznawane są za pobudzanie do aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywiania społeczności lokalnej, inicjowania różnego rodzaju działania oraz pracę z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL, a od siedmiu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się 8 edycji Konkursu, a laureatami zostało 61 animatorów z całej Polski.